(kontumtv.vn) – Hiện nay, tổng đàn trâu, bò của tỉnh Kon Tum trên 100 ngàn con, khoảng 50% trong số đó do bà con dân tộc thiểu số chăn nuôi theo phương thức thả rông khiến việc kiểm soát dịch bệnh và triển khai tiêm phòng vắc xin gặp khó khăn.

Trước tình hình một số địa phương đã xuất hiện mới các ổ dịch lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục và tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương tăng cường biện pháp phòng dịch cho đàn gia súc. Cùng với đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê số lượng đàn trâu, bò, tiến hành xử lý, khoanh vùng đối với những ổ dịch mới phát sinh, đồng thời chủ động các phương án tiêm phòng vắc xin cho đàn.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *