(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu, rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du, nhất là các kịch bản mưa lớn, cực đoan trong bối cảnh phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng ứng phó ngay khi có sự cố xảy ra.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng an toàn các công trình. Trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí xử lý. Mặt khác, tăng cường theo dõi, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi, phục vụ chỉ đạo, vận hành bảo đảm an toàn công trình; hướng dẫn, tuyên truyền và diễn tập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra công trình kể cả khi không có mưa, lũ; thực hiện giải tỏa vật cản, phát quang phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trực ban và giám sát an toàn công trình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố công trình./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *