(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối với với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ; tăng cường tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sống thích ứng trong quan hệ và ứng xử để các em đủ sức đối phó với tác động tiêu cực; thực hiện tốt công tác chăm sóc các đối tượng là trẻ em bị xâm hại, kết nối dịch vụ để tạo điều kiện cho trẻ em ổn định tâm lý, hòa nhập với cộng đồng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Đối với UBND các huyện, thành phố, ngoài phối hợp với Sở Lao động – Thương thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,  cần ưu tiên nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại./.

Cát Tiên-Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *