(kontumtv.vn) – Để triển khai thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 01 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu, UBND các huyện, thành phố, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất lâm nghiệp phù hợp, xây dựng kế hoạch cụ thể trồng rừng hoặc hỗ trợ trồng rừng theo diện tích đã đăng ký, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu trồng mới 3.000 ha rừng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đăng ký số lượng cây trồng phân tán năm 2021 với mục tiêu tăng tối thiểu 1,5 lần so với năm 2020. Trong đó tập trung vào các loại cây trồng thuộc danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp và các loài cây bản địa khác phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; tổ chức lực lượng tuần tra đủ mạnh để trấn áp các đối tượng vi phạm; định kỳ hàng quý, lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức các đợt ra quân tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; trong Quý I/2021 tổ chức ra quân trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng 2/2021. Đồng thời bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ tại các vị trí ra vào rừng, các kho bãi và xưởng chế biến gỗ trên địa bàn quản lý và kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *