(kontumtv.vn) – Thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” của chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đăk Tô.

Tại lớp tập huấn, 170 học viên được trang bị kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN; Nhận diện và phòng chống các thông tin xấu, độc trên không gian mạng như âm mưu diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, lừa đảo, tín dụng đen, mua bán người; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 và một số nội dung về phong tục tập quán, văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh,…

Qua tập huấn giúp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với  người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

CTV Thanh Huyền – Xuân Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *