(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Rẫy tổ chức tập huấn quy trình phòng, chống dịch Covid-19 cho 15 thành viên Tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trụ sở HĐND – UBND huyện. 

Trung tâm Y tế huyện đã hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đôn đốc các phòng ban, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phòng, chống Covid-19 trong trụ sở làm việc; huy động nguồn lực với phương châm “ 4 tại chỗ” để xử lý kịp thời khi phát sinh dịch bệnh.

 Sau buổi tập huấn, Tổ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trụ sở HĐND -UBND huyện đã thực hành diễn tập giả định phát hiện người lao động mắc Covid-19 hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 để xử lý theo quy định. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức và người lao động tại trụ sở HĐND -UBND huyện nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp thực hiện tốt phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch, kịp thời xử lý tình huống nếu có dịch xảy ra./.

 CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *