(kontumtv.vn) – Sáng ngày 26/10, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn về chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 cho đội ngũ làm công tác khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh phổ biến nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”; Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập”. Đồng thời, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký, đánh giá, công nhận các danh hiệu. Đại biểu tham dự trao đổi về những khó khăn, vướng mắc đối với hai Chương trình và công tác khuyến học, khuyến tài trong thời gian qua.

Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, nhất là Hội khuyến học các cấp đối với việc xây dựng các mô hình học tập, hướng đến cả xã hội học tập và học tập suốt đời, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

Cát Tiên – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *