(kontumtv.vn) – Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa ở Kon Tum đạt 34,8%. Nhìn chung, chất lượng các đô thị còn thấp. Do đó, trong giai đoạn 2021 – 2030, cùng với phát triển các đô thị mới, tỉnh Kon Tum chú trọng quan tâm chỉnh trang đô thị hiện hữu, Cải tạo và đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Tính đến năm 2020, cả tỉnh có 08 đô thị đã được công nhận và phân loại. Trong đó, có 1 đô thị loại III là thành phố Kon Tum, 1 đô thị loại IV và 6 đô thị loại V. Ngoài ra còn có 03 trung tâm huyện đang đầu tư xây dựng để dần đảm bảo các tiêu chí đô thị loại V.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị. Trong đó, cùng với phát triển các đô thị mới, địa phương quan tâm chỉnh trang đô thị hiện hữu, cải tạo và đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển đô thị theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị. Phấn đấu đến năm 2025 nâng loại đô thị thành phố Kon Tum từ loại III lên loại II. Phấn đấu toàn huyện Ngọc Hồi đủ điều kiện và được công nhận đô thị loại IV. Đầu tư 03 khu vực trung tâm huyện lị các huyện Tu Mơ Rông, Kon Rẫy và huyện Ia H’Drai để đảm bảo các tiêu chí đô thị loại V chậm nhất vào năm 2025.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *