(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Kon Tum đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

Giai đoạn 2015 – 2020, thành phố có trên 1.500 lao động được đào tạo nghề theo Quyết định 1956, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; số lao động có việc làm sau học nghề đạt gần 90%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo tại địa phương đạt trên 55%. Qua các năm, thành phố Kon Tum đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho gần 3 ngàn lao động. Cụ thể, địa phương hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động thông qua vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; giới thiệu 190 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và hơn 1.200 lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ chỗ có việc làm ổn định đã giúp nhiều lao động nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế gia đình và thoát nghèo bền vững.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *