(kontumtv.vn) – Năm học 2022-2023, thành phố Kon Tum có 71 trường học với trên 37.100 học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT và tiếp tục giữ tỷ lệ này đến năm 2025.

Thực hiện mục tiêu của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT của tỉnh, ngành GD&ĐT thành phố Kon Tum đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại các trường trong công tác thi đua hàng năm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh học sinh về chính sách, pháp luật, quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHYT; vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh khó khăn do thay đổi vùng theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Năm học 2021-2022, số học sinh tham gia BHYT của các trường phổ thông công lập thuộc phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum đạt khá cao với hơn 25.300 em, chiếm tỷ lệ trên 91%./.

Cát tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *