(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã làm việc với UBND thành phố Kon Tum để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 18 dự án. Trong đó, UBND thành phố thực hiện 5 dự án; các sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện 13 dự án.

Tại buổi làm việc, UBND thành phố đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án như một số hộ không phối hợp kiểm đếm, không cung cấp hồ sơ; phương án bố trí tái định canh, tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng vẫn chưa được các hộ dân thống nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các đơn vị thực hiện phải linh động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện; trên tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, các sở, ban ngành của tỉnh và thành phố tích cực phối hợp để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo tiến độ và bàn giao đơn vị thi công. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân phối hợp tham gia kiểm đếm; phát huy vai trò của người uy tín, già làng, thôn trưởng trong công tác tuyên truyền, vận động và quan tâm hỗ trợ chế độ chính sách cho lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động người dân.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *