(kontumtv.vn)- Một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ (VPCP), đó là không để nợ đọng văn bản pháp luật.

Trong năm 2013, VPCP đã tham mưu tổ chức 4 phiên họp chuyên đề để Chính phủ xem xét, cho ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 29 dự án luật, pháp lệnh (tăng 7 dự án so với năm 2012) trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một trong những nỗ lực trong năm qua là khắc phục tình trạng chậm, nợ đọng văn bản pháp luật, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thúc giục thực hiện nghiêm túc, chấm dứt nợ đọng văn bản.

“Quản lý xã hội bằng pháp luật, chậm ban hành một quy định hướng dẫn là hoạt động xã hội bị nghẽn đi, chậm lại. Tôi rất sốt ruột vì việc này là trách nhiệm của Chính phủ.

Chúng ta nói hoàn thiện thể chế cho nhà nước pháp quyền, quyền làm chủ của nhân dân, kinh tế thị trường tốt hơn. Vậy 2014 đừng để chậm, nợ các văn bản quy định hướng dẫn luật.

Phải bám sát từng bộ, thúc đẩy, làm cho nghiêm túc việc này. Đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm trước đất nước, nhân dân” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng, luật, báo chí
Ảnh: Chinhphu.vn

Trong trường hợp ý kiến còn khác nhau giữa các bộ, ngành trong xây dựng văn bản pháp luật, VPCP cần tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, nếu chưa thống nhất thì báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách họp kết luận, nếu chưa được thì báo cáo Thủ tướng để tìm hướng giải quyết.

Trong các văn bản luật, Thủ tướng nhắc “nợ” thông tư còn lớn và đề nghị các bộ trưởng, VPCP đôn đốc, kiểm tra giải quyết.

“Vừa rồi Bộ Khoa học Công nghệ có ý kiến trái với Bộ Tài chính khi xây dựng văn bản, tôi ngồi 15 phút thì xong, có 1 câu 1 chữ thôi” – Thủ tướng nhắc.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Để bảo đảm thông tin về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Thủ tướng nhắc VPCP phải chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho nhân dân, báo chí, xã hội, không để rơi vào tình trạng bị động.

“Ngoài hoạt động thường xuyên của Chính phủ, những vấn đề nổi lên qua báo chí, phản ánh của nhân dân cần kịp thời trao đổi với bộ chức năng, chỉ đạo đưa lên báo chí. Thông tin phải nhanh, chính xác, kịp thời ngăn chặn thông tin bất lợi, xuyên tạc của các thế lực thù địch” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài vai trò chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin – Truyền thông, Thủ tướng quan tâm đến kênh thông tin chính thống của Chính phủ hiện đang giao cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng cũng cho rằng, qua báo chí cũng để thực hiện giải trình của cơ quan quản lý của nhà nước đối với nhân dân, xã hội những thắc mắc, chủ trương, lý do vì sao lại ban hành quyết định, chính sách đó, có lợi gì cho dân?

Thủ tướng dẫn ngay ví dụ về công khai giá điện. Ông cho rằng không chỉ công khai niêm yết giá điện trên trang web của Bộ Công thương mà phải chủ động công bố trong những bản tin thời sự, truyền hình, tin tức cho các cơ quan báo chí đồng thời phải thích rõ vì sao tăng giá.

Linh Thư/vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *