(kontumtv.vn) – Thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022 tỉnh Kon Tum tập trung rà soát, tham mưu ban hành các chính sách, các quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đảm bảo hoàn thiện, thống nhất và đồng bộ.

Trong đó, thời gian tới, sẽ xử lý triệt để những hạn chế tồn tại trong công tác môi trường, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường kéo dài. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động đối với các dự án đầu tư, các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm cao, các cơ sở có quy mô xả thải lớn; triển khai xây dựng Đề án mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu đề xuất giải pháp đồng bộ trong công tác xử lý chất thải, nhất là khâu xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời hướng dẫn công tác phân loại rác thải tại nguồn, chất thải nguy hại phải được thu gom, xử lý riêng theo đúng quy định; khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để xử lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng… hạn chế tối đa việc chôn lấp trực tiếp chất thải.

Chung Loan – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *