(kontumtv.vn) – Thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn huyện Đăk Hà đã thực hiện hỗ trợ với số tiền gần 68 tỷ đồng.

Trong đó hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3-5 tuổi hơn 14 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116 hơn 32 tỷ đồng.

Các chế độ chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh người dân tộc thiểu số thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước; tăng tỷ lệ học sinh đến trường, giảm số học sinh bỏ học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số nói riêng và chất lượng ngành giáo dục nói chung./.

                         Minh Thái

          Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *