(kontumtv.vn) – Đến nay, một số mô hình đã đạt kết quả ban đầu, mở ra hướng đi mới, đem lại hiệu quả cao cho người dân trên địa bàn huyện.  

Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao đầu năm, huyện Sa Thầy đã triển khai thực hiện nhiều mô hình khuyến nông ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật như mô hình nuôi 10 lồng cá tại xã Hơ Moong thuộc Đề án khai thác tiềm năng, lợi thế nuôi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Ia Ly, Plei Krông, giai đoạn 2021 – 2025; mô hình cải tạo 15 ha vườn tạp tại các xã Ya Xiêr và Rờ Kơi để làm cơ sở đánh giá hiệu quả, tuyên truyền nhân rộng. Ngoài ra, huyện đang triển khai các mô hình nuôi ếch, trồng thuần cây sầu riêng và mô hình trồng sắn kháng bệnh khảm lá thuộc dự án Khuyến nông năm 2022.

Đến nay, một số mô hình đã đạt kết quả ban đầu, mở ra hướng đi mới, đem lại hiệu quả cao cho người dân trên địa bàn huyện.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *