(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Kon Tum đã kiểm tra kết quả triển khai thực hiện năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Ia H’Drai là huyện biên giới có 34 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 62% dân số là người dân tộc thiểu số. Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân; tăng thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh.

Trong năm, huyện có hơn 430 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 7 năm liên tục; 100% các thôn đăng ký và duy trì Thôn văn hóa; xây dựng lại Hương ước của thôn đảm bảo các nguyên tắc theo quy định; các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt và lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên./.

CTV Phương Dung – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *