(kontumtv.vn) – Những năm qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Đăk Glei đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN huyện Đăk Glei đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hàng năm, Hội LHPN các xã, thị trấn tiến hành rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng người như hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất – kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất… nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để chị em có vốn phát triển sản xuất, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện kết hợp tổ chức tín dụng quản lý 64 tổ vay, giải ngân cho gần 3 nghìn hộ, số tiền gần 124 tỷ đồng. Các cấp hội đã đồng hành xuyên suốt cùng hội viên, phụ nữ trong việc giới thiệu tham gia các lớp miễn phí về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh; hỗ trợ hội viên trong hoạt động đăng ký kinh doanh, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký nhãn mác bao bì sản phẩm./.

CTV Minh Đức – Y Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *