(kontumtv.vn) – Hiện nay, tỉnh Kon Tum có gần 30 di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, thắng cảnh đã được các cấp xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. 

Trong đó, có 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 04 di tích xếp hạng cấp quốc gia và hơn 20 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Qúy I – năm 2022, di tích Điểm cao 1015 và điểm cao 1049 ở huyện Sa Thầy và huyện Đăk Tô chính thức được bổ sung vào Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đắk Tô – Tân Cảnh.

Sau khi tiến hành hội thảo khoa học, di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và điểm cao 875 lịch sử được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện nay, tỉnh Kon Tum đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia xe tăng T59, số hiệu 377. Việc xếp hạng các di tích lịch sử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong đời sống hiện nay./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *