(kontumtv.vn) – Qua gần 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, các cấp ngành đã nỗ lực vào cuộc và đạt được những kết quả quan trọng.

Hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được đầu tư, cải thiện, diện mạo nhiều vùng nông thôn có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay, tỉnh Kon Tum có 28 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 10 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 45 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 02 xã đạt từ 08 đến 09 tiêu chí. Hiện đã có 02 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 05 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *