(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum có 29 xã đạt chuẩn tất cả 19 tiêu chí Nông thôn mới, trong đó có 28 xã được công nhận xã Nông thôn mới.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 xã đạt chuẩn từ 15 – 18 tiêu chí; 44 xã đạt chuẩn từ 10 – 14 tiêu chí; 02 xã đạt chuẩn từ 8 – 9 tiêu chí và không còn xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân mỗi xã là 14,95 tiêu chí; tăng 0,15 tiêu chí so với năm 2020. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum có 02 khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và 05 thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 chưa được Trung Ương ban hành. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng Nông thôn mới mới trên địa bàn tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *