(kontumtv.vn)- Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã và đang hoàn tất hồ sơ công nhận 5 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Kết quả này góp phần giúp tỉnh Kon Tum hoàn thành mục tiêu tất cả 102 xã phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Theo đó, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có đội ngũ y bác sĩ, có cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu khám điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương. Đồng thời, hệ thống y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; công tác y tế dự phòng; vệ sinh môi trường; y tế học đường; an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và một số nội dung khác.

Việc hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum được kiện toàn góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *