(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định số 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Kon Tum đã có gần 52.000 trường hợp bị giảm thẻ BHYT.

Các trường hợp bị giảm thẻ BHYT theo Quyết định đa phần là người DTTS  hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu điều kiện để mua BHYT. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, BHXH tỉnh cùng các ngành đã linh hoạt vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ mua thẻ BHYT cho gần 3.000 học sinh và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, số người đã giảm vào hệ thống khoảng 30.000 người, đạt 58% trên tổng số người bị giảm thẻ, số còn lại chưa tham gia khoảng 22.000 người.

Để phát triển số lượng người tham gia BHYT, BHXH tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Luật BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng phát triển đối tượng, nhất là đối tượng BHYT hộ gia đình và học sinh, sinh viên; đồng thời kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *