(kontumtv.vn) – Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành công văn về triển khai Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trong là nâng tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 0,6%. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay gần 9.000 người người tham gia BHXH tự nguyện.

Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 3,18%, đạt 530% so với chỉ tiêu Đề án. Đạt được kết quả này là nhờ thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng phát triển tại các xã, thôn có tỷ lệ người tham gia đông nhằm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, mở rộng diện bao phủ BHXH, tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *