(kontumtv.vn) – Để thúc đẩy chuyển đổi số, tỉnh Kon Tum đã triển khai mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Từ tháng 4/2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập hơn 540 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 2.400 thành viên.

Các tổ công nghệ số cộng đồng là cầu nối thông tin, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số tới nhân dân. Đồng thời trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Ông Đinh Thanh Sơn – Tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum cho biết: “Tôi tham gia tổ công nghệ số từ tháng 4 năm 2022. Nhìn chung các thành viên rất tích cực tham gia trong cái công việc vận động, tuyên truyền người dân tham gia công nghệ số”.

Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn đã có Tổ công nghệ số cộng đồng. Bước đầu đi vào hoạt động, Tổ đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Kon Tum. Chị Trần Thị Lương- thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum cho hay: “Trước đây, bản thân tôi cũng như các thành viên trong gia đình cũng không hiểu rõ vấn đề công nghệ số là như thế nào và sau khi có tổ công nghệ số thành lập các thành viên cũng đến hướng dẫn cho các công nghệ thông minh như VISSD, DC COVID cũng như các để hành chính công thì thấy công việc thuận lợi hơn”.

Sự thay đổi nhận thức và đồng thuận của người dân về chuyển đổi số hiện nay sẽ trở thành động lực để các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở trong quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh./.

 Cát Tiên – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *