(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp chủ trì cuộc họp tổng kết hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh năm 2020-2021, đồng thời triển khai Hội thi và Cuộc thi năm 2021-2023.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX được triển khai từ tháng 1 năm 2020 đến  hết tháng 7 năm 2021. Kết quả hội thi có 04 giải pháp tham gia, trong đó có 2 giải pháp đạt giải khuyến khích, 2 giải pháp không đạt. Hội đồng giám khảo xét thấy các giải pháp lần này không có tính năng mới và nổi trội nên không đề nghị gửi tham gia  Hội thị sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng lần thứ XIII được phát động theo niên học, từ tháng 9 năm 2020 đến 7 năm 2021. Kết quả cuộc thi có 61 mô hình và sản phẩm tham gia. Trong đó có 24 mô hình, sản phẩm đạt giải; 37 mô hình, sản phẩm không đạt giải. Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức chọn 04 mô hình, sản phẩm  gửi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng toàn quốc lần thứ 17.

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế tồn tại của Hội thi và Cuộc thi lần này, Ban tổ chức đã thảo luận Kế hoạch triển khai các hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ X (2022-2023) và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng tỉnh lần thứ XIV (2021-2022). Dự kiến, Hội thi sáng tạo kỹ thuật sẽ nhận hồ sơ tham gia từ tháng 1/2022 đến 30/6/2023; Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên – Nhi đồng nhận hồ sơ dự thi từ tháng 9/2021 đến 15/6/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi và Cuộc thi để công chức, viên chức, Nhân dân và Thanh thiếu niên – Nhi đồng trên địa bàn tỉnh tham gia./.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *