(kontumtv.vn) – Cụm thi đua số II các huyện, thành phố tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022, Cụm thi đua số II gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum đã chọn triển khai điểm tại 10 khu dân cư. Qua kiểm tra, các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ 05 nội dung Cuộc vận động tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân; tương thân, tương ái; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan… Đây là cơ sở để xếp loại, đánh giá và khen thưởng các đơn vị trong năm 2022./.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *