(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Glei vừa tổ chức lễ trao tặng 02 bộ cồng chiêng cho thôn Ri Mẹt và Đăk Xam, xã Đăk Môn.

Từ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ trang bị cồng chiêng cho các thôn, làng năm 2021, huyện Đăk Glei đã hỗ trợ 05 bộ cồng chiêng cho các thôn, làng DTTS trên địa bàn, với tổng trị giá 255 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp cho các thôn, làng trên địa bàn huyện có bộ cồng chiêng chung để sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong các dịp lễ hội cộng đồng; đồng thời giúp cho các nghệ nhân truyền dạy cho lớp trẻ kỹ năng đánh cồng chiêng, qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa cồng chiêng. Nghệ nhân Kring Thon phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui mừng vì dân làng được nhận cồng chiêng mới của Đảng và nhà nước cho hai thôn chúng tôi. Bản thân tôi là nghệ nhân, tôi xin hứa chúng tôi sẽ phấn đấu, tạo điều kiện và tuyên truyền cho lớp trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa cho dân làng tốt đẹp hơn”.

Toàn huyện Đăk Glei còn lưu giữ 84 bộ cồng chiêng. 48 thôn, làng có đội cồng chiêng tham gia phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa do huyện và tỉnh tổ chức, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Đăk Glei./.

CTV A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *