(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân và phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; rà soát, tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc xin, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh. Đồng thời tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép. Về công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi, UBND tỉnh yêu cầu triển khai các hoạt động cụ thể, cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hướng nhiều do đói, rét; chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ bị thiệt hại do bão lũ vừa qua để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các huyện, thành phố; Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *