(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” của Bộ NN&PTNT, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện của các đơn vị, địa phương và theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án hoặc Kế hoạch để triển khai cụ thể, chi tiết các nội dung có liên quan tại Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030” và hoàn thành trong tháng 5, đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, định hướng, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các chương trình, đề án có liên quan./.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *