(kontumtv.vn) – UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Việc triển khai Đề án nhằm nâng cao công tác đào tạo khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên và lựa chọn các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu để giới thiệu cho các nhà đầu tư, tăng cường xã hội hóa hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm; nhân rộng mô hình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả đề án, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp bằng nhiều hình thức cho học sinh, sinh viên; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý, giáo viên làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp; phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu, khởi nghiệp.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường, cũng như tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên./.

Cát Tiên – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *