(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, gây nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30%; tỷ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 90%; chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại rác tại nguồn. Phấn đấu thực hiện đạt 100% việc cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm môi trường do rác thải theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua đó nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn, ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường và từng bước phục hồi, nâng cao chất lượng môi trường; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư các dự án xử lý rác thải có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường.

Hơ Jan – Thanh Hà

                                

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *