(kontumtv.vn) – Huyện Kon Plông mở lớp bồi dưỡng chính trị và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 cho đội ngũ quản lý và giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn.

Đội ngũ quản lý và giáo viên được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về những nội dung cốt lõi, vấn đề mới trong các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới…

Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, huyện Kon Plông tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; tăng cường xã hội hóa cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo./.

CTV Mỹ Hòa – Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *