(kontumtv.vn) – Huyện Tu Mơ Rông có trên 95% dân số là người DTTS. Thời gian qua, huyện luôn chú trọng nâng cao công tác dân vận, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Trong đó, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội…Năm 2022, huyện thực hiện được 40 mô hình dân vận khéo gắn với cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tiếp nhận và giải quyết trên 6.000 hồ sơ TTHC; huy động nguồn xã hội hóa xây dựng 73 nhà đại đoàn kết. Đến nay, 100% đường liên xã đã bê tông hóa; đường trục thôn, ngõ xóm cứng hóa đạt trên 70%…Nhờ vậy, tình hình kinh tế – xã hội của huyện từng bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của bà con người DTTS được nâng lên./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *