(kontumtv.vn) – Công tác giải quyết việc làm của huyện Tu mơ Rông luôn đạt kết quả tích cực. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho gần 600  lao động, vượt 0,4% so với kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề chiếm trên 24%.

Trong năm 2021, huyện có hơn 570 người được tạo việc làm, vượt 90% so với kế hoạch. Số người lao động có việc làm mới chủ yếu qua tuyển dụng tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Để có được kết quả đó, thời gian qua huyện đã quan tâm, đầu tư công tác đào tạo nghề. Đồng thời, thống kê nhu cầu để giới thiệu việc làm phù hợp và giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm của ngân hàng chính sách xã hội. Nhờ việc làm ổn định, kinh tế của bà con người dân tộc thiểu số tại địa phương ngày càng phát triển, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *