(kontumtv.vn) – Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3290/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn “Về việc triển khai công tác dạy và học từ ngày 20/9 trên địa bàn tỉnh”.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 297-TB/TU ngày 11-9-2021 về việc tổ chức dạy học ứng phó với diễn biến dịch Covid-19; xét báo cáo, đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai dạy học đầu năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương các địa phương sau khi xác định địa bàn an toàn, không có nguy cơ dịch Covid-19 và kiểm soát được tình hình dịch bệnh có thể tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 20/9.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Chủ động sẵn sàng các điều kiện để có thể chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức học tập khác trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng; quán triệt các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy và học.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện công tác khử khuẩn các trường học, đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại trường; phối hợp xử lý các tình huống y tế phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại các nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh, xác định địa bàn an toàn để triển khai dạy học trực tiếp. Đối với các địa bàn có nguy cơ, có thể áp dụng các hình thức dạy học phù hợp khác. Việc tổ chức dạy học trực tiếp có sự đồng thuận, cam kết của cha mẹ học sinh, cộng đồng và chính quyền địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và kêu gọi, huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương tự nguyện hỗ trợ, phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai phương thức dạy học có hướng dẫn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *