(kontumtv.vn) – Hiện nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có hơn 8.800 hộ DTTS, trong đó có 600 hộ nghèo, hơn 500 hộ cận nghèo. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS.

Đến nay, có 75% hộ DTTS trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động; huyện đã hỗ trợ triển khai mô hình tổ liên kết nuôi heo sọc dưa và mô hình nuôi heo đen với tổng kinh phí 65 triệu đồng; có hơn 100 hộ DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã…

Thời gian tới, huyện Ngọc Hồi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động đến 100% hộ DTTS; phấn đấu đến cuối năm có 100 hộ DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; có 30 hộ DTTS nghèo và 25 hộ cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *