(kontumtv.vn) – Chú trọng triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ liên quan đến công tác giảm nghèo gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đến cuối năm 2022, huyện Ngọc Hồi có gần 180 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 4,53%, so với năm 2021 giảm hơn 1,6% hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo, đến cuối năm 2022, huyện Ngọc Hồi còn 719 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,53%. Trong đó, hộ nghèo người DTTS gần 690 hộ, chiếm tỷ lệ hơn 95% trên tổng hộ nghèo toàn huyện.

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm vượt chỉ tiêu kế hoạch, song theo đánh giá, tỷ lệ hộ nghèo người DTTS vẫn còn ở mức cao. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nhất là đối với hộ người DTTS, huyện Ngọc Hồi tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy nội lực của nhân dân trong công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng hành, hỗ trợ hộ người DTTS triển khai các mô hình, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi tăng thu nhập./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *