(kontumtv.vn) – Chiều 12/1, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2020; đồng thời ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025.

 Tháng 12/2015, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 40 tổ chức tôn giáo trong cả nước tiến hành ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020 với 5 nội dung, 7 mục tiêu và giải pháp. Sau 5 năm, việc triển khai chương trình phối hợp đã đem lại kết quả tích cực. Nhiều mô hình xử lý rác thải, thu gom ve chai, tái chế rác thải nhựa do khu dân cư, các tổ chức tôn giáo chung tay thành lập đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào tôn giáo và bà con nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Hầu hết nội dung của chương trình phối hợp được lồng ghép thực hiện với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hay phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Việc triển khai hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào tôn giáo đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo trong cộng đồng.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2025, các cơ sở tôn giáo đều hưởng ứng xây dựng môi trường cơ sở thờ tự gắn với cộng đồng dân cư xanh, sạch, đẹp; 63/63 Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng ngành Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các tổ chức tôn giáo thực hiện chương trình đã ký kết đảm bảo hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *