(kontumtv.vn) – Thời gian qua, cấp ủy, Đảng huyện Tu Mơ Rông đã triển khai quyết liệt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đến nay, huyện có 47/50 tổ chức cơ sở Đảng xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai cuộc vận động. Theo đó, thực hiện tuyên truyền, vận động về nội dung cuộc vận động bằng hình thức như trực tiếp hoặc qua các trang mạng xã hội. Đặc biệt, chú trọng giúp bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Huyện đã huy động hỗ trợ kinh phí cho bà con triển khai mô hình điểm “trồng cỏ nuôi bò”. Kết quả góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương, năm 2021 huyện có gần 600 hộ thoát nghèo, gần 120 hộ thoát hộ cận nghèo.

Thời gian tới, huyện Tu Mơ Rông tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về cuộc vận động, phấn đấu đến năm 2025 có 70% hộ DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, cách làm bỏ dần những hủ tục lạc hậu, tự lực vươn lên thoát nghèo; 30% hộ DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, thần được cải thiện./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *