(kontumtv.vn) – Việc tham gia công ước nhằm góp phần bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người lao động, thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động.

 

Chiều 12/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức công bố gia nhập Công ước 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Công ước 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động được các nước thành viên của Tổ chức ILO thông qua ngày 15/6/2006 tại Hội nghị toàn thể của Tổ chức ILO. Ngày 23/1/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 232/2014 về việc gia nhập Công ước này.

Công ước 187 về Khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động của Tổ chức Lao động quốc tế gồm 14 điều, tập trung vào các vấn đề: Chính sách quốc gia, hệ thống quốc gia, chương trình quốc gia và hồ sơ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Công ước 187 của Tổ chức ILO về khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động sau khi Việt Nam gia nhập Công ước. Mục đích nhằm quán triệt Quyết định của Chủ tịch nước về việc Việt Nam gia nhập Công ước 187 của ILO; tạo điều kiện để công ước đi vào cuộc sống có hiệu quả, góp phần bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người lao động; người sử dụng lao động và toàn xã hội; đồng thời kiện toàn đội ngũ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thực thi Công ước 187.

Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, việc công bố Việt Nam gia nhập Công ước 187 đây là việc bước đầu. Nước ta sẽ phải tiếp tục nghiên cứu các điều khoản trong Công ước để tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách quốc gia về an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, trong điều kiện chúng ta đang xây dựng Luật Vệ sinh an toàn lao động. Trên cơ sở này, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tuyên truyền nội dung Công ước cũng như hệ thống chính sách của chúng ta về công tác an toàn vệ sinh lao động để làm sao công tác an toàn vệ sinh lao động đi vào cuộc sống, đảm bảo được điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

Tính đến nay, đã có 30 quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước 187. Trước Việt Nam, ở khu vực châu Á có 4 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia đã phê chuẩn công ước này. Việt Nam gia nhập Công ước 187 là công ước thứ 21 trong tổng số 189 Công ước của ILO./.

Hà Nam/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *