(kontumtv.vn) – Lần đầu tiên ngày 20/3 – ngày Quốc tế hạnh phúc sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số Bộ, ngành tổ chức trên toàn quốc trên cơ sở Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ đề của ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay là “Yêu thương và chia sẻ”, hướng tới mục tiêu hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và cùng tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn.

Thời gian hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc sẽ diễn ra từ ngày 8/3 đến ngày 21/3, trong đó cao điểm vào ngày 20/3.

Việc tổ chức ngày Quốc tế hạnh phúc góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày này. Từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

CBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *