(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2016-2020, Huyện Đăk Tô đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 24 nhà rông theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, với số tiền hơn 1 tỷ 700 triệu đồng.

 Việc xây dựng và sửa chữa nhà rông đối với các xã trên địa bàn được đầu tư xây dựng mới hoặc trên cơ sở các công trình có sẵn để nâng cấp thành nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phục vụ các hoạt động phong trào ở cơ sở. Đến nay, huyện có tất cả 8 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Hầu hết các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, chiếu phim, hội họp, lễ hội, phổ biến khoa học, kỹ thuật và các sinh hoạt khác của thôn, làng đều được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, nhà rông.

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà rông, nhà văn hóa chưa đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

CTV Thanh Huyền – Nguyệt Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *