(kontumtv.vn) – Chiều 20/7, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá, xem xét Đề án xây dựng, sửa chữa, bảo tồn, phục hồi nhà rông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chủ trì cuộc họp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo kết quả điều tra, khảo sát nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đến tháng 3/2021, toàn tỉnh có hơn 460/503 làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông với gần 410/462 làng đang duy trì sử dụng nhà rông, đạt tỷ lệ gần 90% làng dân tộc thiểu số có văn hóa nhà rông. Thực tế, trong số các nhà rông đang được gìn giữ, sử dụng, có gần 220 nhà rông làm bằng vật liệu truyền thống, còn lại là những nhà rông làm bằng vật liệu hiện đại hoặc vừa truyền thống, vừa hiện đại. Khoảng hơn 50 thôn, làng trên địa bàn tỉnh chưa có nhà rông. Như vậy, tính đến năm 2021, nhà rông ở tỉnh Kon Tum có xu hướng giảm về số lượng và tính truyền thống so với năm 2017. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2016 – 2020, từ nguồn ngân sách Trung ương và các chương trình mục tiêu Quốc gia, tỉnh đã thực hiện xây mới, sửa chữa hơn 260 nhà rông với tổng kinh phí khoảng 17 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, từ nay đến năm 2022, các địa phương phấn đấu 100% thôn, làng trên địa bàn có nhà rông truyền thống. Qua đó, thống nhất với các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện Đề án xây dựng, sửa chữa, bảo tồn, phục hồi nhà rông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *