(kontumtv.vn) – Tuyên truyền thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *