(kontumtv.vn) – Những năm gần đây, đáng chú ý là tai nạn xe máy đang có chiều hướng gia tăng và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, giải quyết vấn đề này đang cần sự  vào cuộc của các ngành liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *