(kontumtv.vn) – Việc bảo đảm an toàn khi lưu thông đường thủy còn bị người dân và chính quyền ở một số địa phương xem nhẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *