(kontumtv.vn) – Một số nơi, người dân vẫn phải đi trên những cầu treo xuống cấp, hư hỏng nặng, đe dọa tính mạng và tài sản.  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *