(kontumtv.vn) – Nhiều người dân sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *