(kontumtv.vn) – Trong nhiều năm qua, với tinh thần tuổi trẻ xung kích, đoàn viên, thanh niên Đoàn khối các cơ quan tỉnh là lực lượng nòng cốt, luôn có nhiều sáng kiến, tham gia công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *