(kontumtv.vn) – Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức đã và đang là một trong những một giải pháp quan trọng góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *